UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij

    

Regulamin sklepu internetowego agdzakupy.pl

 

1.Postanowienia ogólne

Sklep internetowy agdzakupy.pl prowadzony jest przez Marka Chuchrackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "METREX" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań na terenie całego kraju, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 630506051, posługującego się numerem NIP 7780109407, zwanego dalej „METREX”. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez sklep internetowy agdzakupy.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz osób fizycznych lub prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „Klientami”.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego agdzakupy.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności METREX i użytkowników Sklepu.

Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia.

Regulamin jest udostępniony klientom na stronie internetowej http://agdzakupy.pl/regulamin.html .  W godzinach pracy przedsiębiorstwa, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 regulamin może być udostępniony bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@agdzakupy.pl. Regulamin dostępny jest również w formie pisemnej w siedzibie firmy tj. ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań.

 

2.Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu

Sklep – sklep internetowy agdzakupy.pl sprzedający towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet prowadzony przez Marka Chuchrackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "METREX" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 630506051, posługującego się numerem NIP 7780109407;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;

Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument);

Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru/towarów złożona przez klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;

Konto Klienta – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe,  historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;

Przelew tradycyjny – płatność dokonana przez Klienta na konto bankowe Sklepu przez konto internetowe, stacjonarnie w banku lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem centrum rozliczeniowego – operatora płatności Przelewy24, tj. DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w przypadku płatności kartą płatniczą spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań („Operator płatniczy”)  

 

3.Informacje techniczne

Administratorem sklepu jest Marek Chuchracki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "METREX" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 630506051, posługujący się numerem NIP 7780109407, zwany dalej „METREX”.

Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@agdzakupy.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, pod nr telefonu: +48 61 834 48 51.

Sklep oferuje następujący rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną: Sklep internetowy.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.

 

4. Oferta  i cena towarów

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

W Sklepie Klient może dokonywać zakupów towarów sprzętu gospodarstwa domowego i  RTV.

Na stronie Sklepu internetowego agdzakupy.pl Sprzedający przedstawia opisy oraz zdjęcia oferowanych produktów w możliwie najdokładniejszy sposób i w możliwie najwyższym stopniu przedstawiając rzeczywisty ich wygląd.

Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną towaru. Koszt, termin, miejsce i sposób dostawy dostępny jest pod adresem: http://agdzakupy.pl/metody-transportu.html.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztu transportu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wskazane zmiany będą miały zastosowanie jedynie do zamówień złożonych już po ich wprowadzeniu.

Oferty promocyjne i rabaty co do zasady nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej, szczegóły realizacji ofert promocyjnych określają odrębne regulaminy.

Klient może wybrać następujące formy płatności za ceny zamówiony towar oraz kosztów dostawy:

  1. tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu,
  2. płatność gotówką przewoźnikowi, przy odbiorze przesyłki,
  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedziby firmy,
  4. elektroniczny przelew bankowy 

W razie wyboru płatności wskazanej w pkt 4. powyżej Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Przelewy24” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu Operatora płatniczego wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego

5. Składanie i realizacja zamówień

Zawarcie umowy może zostać zrealizowane przez złożenie zamówienia na stronie agdzakupy.pl. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać następujących czynności: 

-  dokonać wyboru produktów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy (adres dostawy i faktury/dokumentu mogą być różne);

-  podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Kupujący obowiązany jest do podania prawidłowych i pełnych danych osobowych;

-  założyć konto Klienta, o ile nie zostało już wcześniej założone lub wybrać formę realizacji zamówienia bez rejestracji (zakup jednorazowy);

-  wypełnić i wysłać elektroniczny formularz, w którym następuje wykorzystanie danych  podanych podczas wcześniejszej rejestracji lub danych wypełnionych w przypadku zakupu jednorazowego;

-  zatwierdzić zamówienie, co odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „wyślij zamówienie” i w następstwie czego wysłana zostaje na adres e-mail Kupującego wiadomość poświadczająca zawarcie umowy;

-  po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty ceny za towary oraz kosztów dostawy zgodnie z wybraną opcją;

-  w przypadku wybrania opcji wpłaty na konto lub odbioru osobistego brak wpłaty lub odbioru towaru w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia;

-  do każdego zamówionego Towaru Sklep dołącza paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W tym celu otrzymania faktury VAT należy wpisać informację o tym w komentarzu do zamówienia lub poinformować o tym Sklep telefoniczni lub mailowo. 

-  zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru płatności w formie tradycyjnego przelewu bankowego na konto Sklepu siedmiodniowy termin dostawy towaru liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu;  

-  dostawy towaru realizowane są na terytorium całego kraju pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty-Polskiej lub firm kurierskich w terminie do siedmiu dni roboczych w godzinach od 8.00 – 16.00;

-  W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.

-  w przypadku, gdyby dotrzymanie terminu doręczenia Towaru byłoby niemożliwe, Sklep natychmiast poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takiej sytuacji Klient może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin doręczenia Towaru, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić;

-  wszelkie informacje dotyczące procedury zakupów w Sklepie dostępne są w biurze obsługi Sklepu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, pod nr tel. +48 61 834 48 51 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@agdzakupy.pl.

 

6. Odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym z następujących sposobów:

-  wypełniając dołączony do otrzymanej przesyłki formularz odstąpienia od umowy, podpisując go i przesyłając na adres Sklepu wraz ze zwracanym Towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), na własny koszt - zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep;

-  wypełniając udostępniony w tym celu przez Sklep formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się na stronie www.agdzakupy.pl, podpisując go i przesyłając na adres Sklepu wraz ze zwracanym towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), na własny koszt;

-  pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym wraz ze zwróconym Towarem i dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres Sklepu, korzystając ze wzoru odstąpienia przekazanego Kupującemu przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe.

Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy. Klient odpowiada za właściwe zabezpieczenie i zapakowanie zwracanego Towaru.

Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w zawieraniu Umowy sprzedaży, Kupujący może wyrazić zgodę na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru.

 

7. Reklamacje

Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu http://agdzakupy.pl/index/ContactUs. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar na adres ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.

Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:

-  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo

-  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.  

 

8.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

-  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

-  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

9. Dane osobowe i polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów podanych przez Klientów przy rejestracji, składaniu zamówienia jest "METREX" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 630506051, posługujący się numerem NIP 7780109407.

Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora – zgodnie z wolą Klientów – w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży.

Dane osobowe nie są udostępniane osobą trzecim. W przypadku jednak Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłka pocztową lub przesyłka kurierską, Sklep przekazuje dane podmiotom biorących udział w realizacji złożonego zamówienia celem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru, tj. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.agdzakupy.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.agdzakupy.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu : ul. ks. Jakuba Wujka 9-11, 61-581 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu na adres: kontakt@agdzakupy.pl.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określnych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy.

Sklep może za odrębną i jednoznaczną zgodą przetwarzać dane osobowe Kupującego podane w formularzu rejestracyjnym / zamówieniowym  w celach marketingowych nadto Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika.    

Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawią swoją przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego. Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stornie internetowej Sklepu.  

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

 

10. Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególność związanych ze zmianą przepisów prawa; zmianą sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sprzedawca podaje, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

Regulamin a także zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Twój koszyk
Ilość towarów: 0
Łączna wartość: 0,00 PLN
Zaloguj się
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Zarejestruj się od razu.
Przypomnienie hasła
Newsletter
Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Zapisz się.


  Copyright 2012 by Positiv Style. All rights reserved.

Proszę czekać...
proszę czekać...